História spoločnosti SHERLOCK


1921

Ján Fedík zakladá malú rodinnú firmu v podtatranskom mestečku Gelnica. Predmetom činnosti je sústruženie dreva, kovu a zámočníctvo. Výroba mala manufaktúrny charakter s veľkým podielom manuálnej práce. Zachované strojné zariadenia z týchto čias sú dodnes cennými exponátmi technických múzeí.

1988

Dňa 23.3.1988 nadväzuje na rodinnú tradíciu podnikania jeho vnuk Ing. František Fedík a registruje sa ako živnostník v oblasti vývoja, výroby, montáže a servisu bezpečnostných a protipožiarnych bezpečnostných dverí s registrovaným názvom SHERLOCK®.

 

Viac informácií o histórii spoločnosti SHERLOCK nájdete tu...