Neplaťte zbytočne!

Pozor na chyby pri výbere bezpečnostných dverí

Pozor na falošné bezpečnostné dvere!

Ak uvažujete alebo sa rozhodnete pre kúpu nových bezpečnostných dverí do bytu, domu, začnite porovnávaním parametrov a to najmä: certifikovaná bezpečnostná trieda (2., 3., alebo 4.), požiarna odolnosť (30 alebo 60 minút), nepriezvučnosť (37, 39, alebo 42 db), zaliatie zárubne do betónu, havarijný servis pri strate kľúčov, zabuchnutí dverí.  Nízke ceny "akože bezpečnostných dverí" môžu znamenať aj nízku odolnosť proti vlámaniu.

Pozor na certifikáty!

Pri výbere dverí si nechajte predložiť certifikáty odolnosti proti vlámaniu, certifikát o vhodnosti na osadenie do stavby, licenciu ktorá oprávňuje predajcu k montáži bezpečnostných dverí a garantuje spoľahlivosť a bezúhonnosť zamestnancov firmy(naša  licencia). Certifikáty v jazyku, ktorému nerozumiete, neakceptujte! Takéto certifikáty sa môžu vzťahovať na iné, nepodstatné vlastnosti dverí.

Pozor na montáž zárubne!

Mnohí predajcovia vyplňujú zárubňu iba PUR penou, čo je nedostatočné a nebezpečné. Zárubňa sa ľahko roztiahne a prekoná! Pri montáži je potrebné dôkladné kotvenie a zaliatie betónom, aby boli certifikované bezpečnostné dvere naozaj bezpečnostnými.

Pozor na drevenné polodrážky dverí!

Overte si, či sú dvere celooceľové, pretože niektoré dvere sú po svojom obvode drevené, pozor - páčidlo ľahšie vypáči istiace body osadené v dreve ako vo vystuženej oceli.

Pozor na označenie dverí!

Na výrobnom štítku si skontrolujte certifikované vlastnosti dverí a krajinu pôvodu.

Odolnosť proti vlámaniu sa preukazuje certifikátom odolnosti proti vlámaniu podľa európskej normy EN 1627 a na certifikáte je vždy uvedená bezpečnostná trieda dverí. Vyššia bezpečnostná trieda znamená väčšiu bezpečnosť. Ak nie je uvedená bezpečnostná trieda dverí na certifikáte, môže sa jednať o falzifikát! Odolnosť dverí voči vlámaniu závisí od toho, čo nie je bežne vidieť - od vnútornej konštrukcie dverí, ako napríklad oceľové výstuhy, zvarené s oboma plášťami dverí, vnútorná tepelno-zvuková izolačná výplň dverí, zváraný vnútorný rozvorový mechanizmus, či vnútorné zosilnenia najčastejšie napádaných miest. Počet uzamykacích bodov nemusí byť rozhodujúci údaj. Napríklad istiace body do podlahy môžu spôsobovať problémy z dôvodu zanesenia otvoru v podlahe drobnými nečistotami.

 Certifikat

Pozor na servis a záruku!

Overte si, akým spôsobom a v akom rozsahu funguje havarijný servis pri zabuchnutí dverí, strate kľúčov, v noci a cez víkendy, záručný a pozáručný servis. Seriózny predajca by mal poskytovať NON stop servis.  Doporučujeme si túto skutočnosť pred kúpou dverí preveriť.

Pozor môžete ušetriť!

Mnoho zákazníkov si kúpilo najprv nekvalitné „akože bezpečnostné dvere", pretože ich cena bola nižšia. Nakoniec ich museli reklamovať, nechať odstrániť a kúpili si dvere SHERLOCK®. Naši zákazníci sa stretli s týmito závažnými chybami: pri uzamknutí „akože bezpečnostných dverí" bolo možné zatlačiť istiace body rukou a týmto zatlačením boli odomknuté. „Akože bezpečnostné dvere boli predávané ako exteriérové, vhodné do domu, avšak dochádzalo k vysokým únikom tepla, roseniu, hrdzaveniu, prefukovaniu, dokonca aj k presvitaniu svetla. Niektoré dvere mali tenký plech, ktorý sa dal ľahko prehnúť zatlačením rukou, preraziť kladivom alebo otvárakom na konzervy. Ak si kúpite certifikované bezpečnostné dvere SHERLOCK®, môžete si byť istí, že máte kvalitné dvere. Neprerobíte na dvojitej výmene dverí pri nekvalitných dverách.