Model F6/3

   
 
Počet čapov Bezpečnostná trieda NBÚ Požiarna odolnosť Dymo- tesnosť Protihlukový uzáver Koef. prestupu tepla
21 Bezpečnostná trieda 3 NBU T EI 30 D3
EW 30 (45) D3
- RW = 37dB U=2,6

Cena s DPH a montážou:

707,06 €

(80 cm) *    

726,81 €

(90 cm) *

21 300,90 Sk

     

21 895,90 Sk

 

 Cena je za dvere s montážou bez ostatného príslušenstva.

 

Bezpečnostné prvky:

·     celokovové dvojplášťové dvere,

·     konštrukciu dverí spevňuje 6 kusov zvislých a 3 kusy priečnych kovových výstuh,

·     špeciálny trojbodový zámok Mul-T-Lock, obojstranne krytý kovovými štítmi,

·     naliehavka dverí je v priestore zámku a v mieste istiacich bodov spevnená kovovou výstuhou zvarenou s oboma plášťami dverí,

·     zdvojené istiace body,

·     10 aktívnych, 8 pasívnych istiacich bodov a trojbodový zámok MTL,

·     nastavovacie 3D závesy TRIO, ktoré umožňujú trojrozmerné nastavenie dverí v zárubni, zabezpečujú vyššiu stabilitu dverí a maximálnu presnosť osadenia ako pevné pánty,

·     montáž do špeciálnej zárubne SHERLOCK®, priamo vyvinutej pre daný typ so zosilnením v miestach zámku a istiacich bodov.

Deklarované parametre:

·     požiarna odolnosť EI 30 D3 a EW 30 (45) D3,

·     bezpečnostná trieda 3

·     tepelno – zvukovo - izolačná a protipožiarna vložka,

·     protihlukový uzáver RW = 37dB,

·     koeficient prestupu tepla U=2,6,

·     skúšané podľa normy EN 1627 s príslušným certifikátom bezpečnostnej triedy ,

·     certifikát zhody stavebného výrobku SK02-ZS-V-0015 ) podľa zákona č.90/1998, a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z.z.,

·     certifikát Národného bezpečnostného úradu „Tajné“ .

Iné

·     polodrážka dverí olepená hraňovacou páskou v rovnakom odtieni ako povrchová úprava dverí,

·     povrchová úprava lamino podľa vlastného výberu,

·     možné dodatočné skrátenie cca o 4 cm,

·     vyrábané v prevedení s otváraním DNU a VON z chráneného priestoru,

·     záruka: 10 rokov na uzamykací mechanizmus, 2 roky na ostatné časti dverí a použité doplnky.

Na základe vašich individuálnych požiadaviek Vám vieme naše bezpečnostné protipožiarne dvere SHERLOCK ® vyhotoviť aj v atypickom prevedení.

V rámci atypického prevedenia si môžete zvoliť napr.:

·     max. výšku/šírku dverí v polodrážke 2265/940 mm*,

·     max. šírku/výšku dverí v polodrážke 1035/2055 mm*,

·     možnosť dovybavenia dverí elektronickým zabezpečovacím systémom ako napr. magnetický kontakt, detektor uzamykania, elektrický vrátnik a pod.,

·     prevedenie dverí s bezpečnostným alebo izolačným dvojsklom**,

·     nepriestrelné prevedenie,

·     dvere dovybavené napr. šúflíkom, pultíkom, s poštovým prepadom alebo kombináciou skla a pultíku a pod.

* pri dverách exponovaných zo strany závesov zväčšovanie rozmerov nie je povolené.
** bez certifikátu.