K2/3

Špecifikácia a parametre dverí.

stiahni v pdf...

Bezpečnostné protipožiarne dvere K2/3 sú certifikované v bezpečnostnej triede 3 podľa STN P ENV 1627 z hľadiska odolnosti proti násilnému vniknutiu do stavebných priestorov budov. Vyrábajú sa podľa „STN 74 6550 Kovové dvere otváracie“. Dvere K2 sú požiarny uzáver s požiarnou odolnosťou EI2 30-C0 D3, EW 30-C0 D3 a EI2 45-C0 D3, EW 30- C0 D3 so závesmi na neohrievanej strane. Sú vhodné do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch bytových ako aj nebytových budov, oddeľujúcich priestory s rozdielnymi klimatickými podmienkami s rozdielom teplôt vzduchu nad 10 K podľa STN 73 0540-2:2002 a v obvodových stenách budov. Z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla sú vhodné aj do obvodových stien budov, pre všetky kategórie použitia okrem novostavieb bytových budov. Z hľadiska vzduchovej nepriezvučnosti Rw= 37 dB sú vhodné pre všetky kategórie dverí podľa STN 74 6481:2000.

Súčasťou dverí je protipožiarna páska a tesnenie. Sú celooceľovej konštrukcie v prevedení D3, povrchovo upravené laminovanou alebo dyhovanou MDF alebo s nástrekom farby v odtieňoch podľa stupnice RAL (okrem RAL 9006, 9007 a perleťových farieb). Kovová polodrážka je striekaná štandardne hnedou, pri bielych dverách bielou farbou. Dvere je možné dodatočne skracovať o 30 mm.

Modelové rady BASIC, PRAKTIK a PRAKTIK PLUS majú vyvinutú špeciálnu univerzálnu zárubňu, ktorú je možné použiť na všetky typy dverí týchto modelových radov. Vďaka univerzálnej zárubni si môže zákazník kedykoľvek vymeniť bezpečnostné dvere za vyšší model.

Bezpečnostné zárubne sú neoddeliteľnou súčasťou dverí a spolu s dverami sú skúšané v profesionálnej skúšobni a výsledkom je bezpečnostná trieda dverí.

Vlastnosti dverí


Model dverí K2/3
Odolnosť proti vlámaniu
Bezpečnostná trieda
Stupeň utajenia NBÚ SR
Požiarna odolnosť
Vzduchová nepriezvučnosť Rw
Súčiniteľ prechodu tepla UD štandardne 2,6 Wm-2K-1, na požiadanie 2 Wm-2K-1
Odolnosť proti opakovanému zatváraniu a otváraniu krídla STN12400 5
Počet istiacich bodov
Použitý zámok s plochou závorou

 

Doplnky, ktoré ovplyvňujú bezpečnostnú triedu dverí:

K bezpečnostným dverám by ste si mali navoliť bezpečnostnú vložku a bezpečnostné kovanie, v tej istej alebo vyššej bezpečnostnej triede ako je trieda bezpečnostných dverí (pr. Ak sú dvere v 3. BT, je potrebné si vybrať bezpečnostné kovanie a bezpečnostnú vložku v 3. BT alebo vyššej, pr. 4. BT)

Doplnky, ktoré neovplyvňujú bezpečnostnú triedu dverí:

Pre zvýšenie bezpečnosti odporúčame obstarať si bezpečnostnú retiazku, ktorá má celokovové zvárané oká.
Samozrejmosťou by malo byť zabezpečenie dverí priezorníkom (kukátkom), nadstaviteľným podľa špecifikácie zákazníka.

Súčasťou dverí sú aj prahy.