F6/3

Špecifikácia a parametre dverí.

stiahni v pdf...

Bezpečnostné protipožiarne dvere F6/3 sú certifikované v 3. bezpečnostnej triede podľa STN P ENV 1627 z hľadiska odolnosti proti násilnému vniknutiu do stavebných priestorov budov. Vyrábajú sa podľa „STN 74 6550 Kovové dvere otváracie“. Sú stavebný požiarny uzáver s požiarnou odolnosťou EI2 30- C0 D3, EW 30-C0 D3. Sú vhodné do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch bytových ako aj nebytových budov, oddeľujúcich priestory s rozdielnymi klimatickými podmienkami s rozdielom teplôt vzduchu nad 10 K podľa STN 73 0540-2: 2002. Z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla sú vhodné aj do obvodových stien budov pre všetky kategórie použitia okrem novostavieb bytových budov. Z hľadiska vzduchovej nepriezvučnosti Rw= 37 dB sú vhodné pre všetky kategórie dverí podľa STN 74 6481: 2000.

Sú vybavené bezpečnostným trojbodovým zámkom, ktorý je chránený krytom zámku. Súčasťou dverí je až 21 istiacich bodov. Zo zámkovej strany dverí a z nadpražia sa vysúvajú zdvojené aktívne istiace body, na závesovej strane dverí je umiestnených 8 pasívnych istiacich bodov a 3 ks nastavovacích 3D závesov.

Súčasťou dverí je protipožiarna páska a kovová polodrážka olepená hraňovacou páskou v dizajne dverí. Sú celooceľovej konštrukcie v prevedení D3, povrchovo upravené laminovanou alebo dyhovanou MDF alebo s nástrekom farby v odtieňoch podľa stupnice RAL (okrem RAL 9006, 9007 a perleťových farieb). Dvere je možné dodatočne skracovať o 30 mm.

Dvere F6/3 v bezpečnostnej triede 3 vyhovujú súčasne k otváraniu do chráneného a von z chráneného priestoru.

Bezpečnostné zárubne sú neoddeliteľnou súčasťou dverí a spolu s dverami sú skúšané v profesionálnej skúšobni a výsledkom je bezpečnostná trieda dverí.

Vlastnosti dverí

 
 
Model dverí F6/3
Odolnosť proti vlámaniu
Bezpečnostná trieda
Stupeň utajenia NBÚ SR
Požiarna odolnosť
Vzduchová nepriezvučnosť Rw
Súčiniteľ prechodu tepla UD 2,6 Wm-2K-1
Odolnosť proti opakovanému zatváraniu a otváraniu krídla STN12400 4
Počet istiacich bodov
Použitý zámok trojbodový

Doplnky, ktoré ovplyvňujú bezpečnostnú triedu dverí:

K bezpečnostným dverám by ste si mali navoliť bezpečnostnú vložku a bezpečnostné kovanie, v tej istej alebo vyššej bezpečnostnej triede ako je trieda bezpečnostných dverí (pr. Ak sú dvere v 3. BT, je potrebné si vybrať bezpečnostné kovanie a bezpečnostnú vložku v 3. BT alebo vyššej, pr. 4. BT)

Doplnky, ktoré neovplyvňujú bezpečnostnú triedu dverí:

Pre zvýšenie bezpečnosti odporúčame obstarať si bezpečnostnú retiazku, ktorá má celokovové zvárané oká.
Samozrejmosťou by malo byť zabezpečenie dverí priezorníkom (kukátkom), nadstaviteľným podľa špecifikácie zákazníka.

Súčasťou dverí sú aj prahy.